O nagrzewnicach - kilka ważnych informacji

ozliczania się między dostawcą a odbiorcą tej energii. Jednostką miary energii cieplne