Wikipedia o stronach internetowych

projektowanie stron internetowych rybnik projektowanie stron internetowych rybnik
Strona internetowa, strona WWW (ang.
web page) ? dokument HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW.

Po stronie hosta użytkownika, strona WWW jest otwierana i wyświetlana za pomocą przeglądarki .